Metoda Silvy

Poznaj opartą na wieloletnich naukowych badaniach Metodę Silvy, która pozwala zdecydowanie poprawić jakość Twojego życia. Pozwoli Ci świadomie kierować swoim życiem, zdrowiem, pomoże lepiej radzić sobie ze stresem, skuteczniej osiągać cele i żyć w harmonii.

Z Metody Silvy korzysta już obecnie 60 milionów osób na całym świecie, w ponad 110 krajach.

Z pożytkiem dla swojego zdrowia i urody, nauki i biznesu, kariery i portfela, pamięci i kreatywności.

Fundamentem Metody Silvy jest umiejętność relaksacji, czyli umiejętność rozluźniania ciała i umysłu, a podczas tego zwolnienie pracy fal mózgowych do tak zwanej częstotliwości „alfa”. Jest to naturalny stan naszego umysłu, w którym przebywamy kilka razy na dobę; zazwyczaj podczas snu.

W trakcie praktycznych ćwiczeń uczestnicy kursu uczą się wchodzenia do stanu Alfa i używania go sposób świadomy podczas relaksacji i medytacji. 

Naukowcy Uniwersytetu Los Angeles wykazali, że osoby stosujące systematycznie relaksację ciała i umysłu charakteryzują się zdolnościami do:

– przywoływania pozytywnych uczuć
– zachowywania równowagi emocjonalnej
– angażowania się w przemyślane działania


„Nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość. Kiedy zmienisz treść swoich myśli, zmienisz swoje życie”

Jakie korzyści daje systematyczna relaksacja i medytacja w obszarze zdrowia?

We współczesnych czasach zarówno Harvard University Business School jak i wiodące europejskie szkoły biznesu, INSEAD, na podstawie badań wyciągnęły wnioski, że dwa najbardziej efektywne elementy kadry zarządzającej XXI wieku to medytacja i intuicja!