Metoda Silvy

Poznaj opartą na wieloletnich naukowych badaniach Metodę Silvy, która pozwala zdecydowanie poprawić jakość Twojego życia. Pozwoli Ci świadomie kierować życiem, zdrowiem, pomoże skuteczniej osiągać cele i żyć w harmonii.

Z Metody Silvy korzysta już obecnie 6 milionów osób na całym świecie, w ponad 110 krajach.

Z pożytkiem dla swojego zdrowia i urody, nauki i biznesu, kariery i portfela, pamięci i kreatywności.

Fundamentem Metody Silvy jest umiejętność relaksacji, czyli umiejętność rozluźniania ciała i umysłu, a podczas tego zwolnienie pracy fal mózgowych do tak zwanej częstotliwości „alfa”. Jest to naturalny stan naszego umysłu, w którym przebywamy kilka razy na dobę; zazwyczaj podczas snu.

W trakcie praktycznych ćwiczeń uczestnicy kursu uczą się wchodzenia do stanu Alfa i używania go sposób świadomy podczas relaksacji i medytacji. Umiejętność wprowadzania się w stan Alfa jest bardzo skutecznym sposobem usuwania stresu.

Naukowcy Uniwersytetu Los Angeles wykazali, że osoby stosujące systematycznie relaksację charakteryzują się zdolnościami do:

– przywoływania pozytywnych uczuć
– zachowywania równowagi emocjonalnej
– angażowania się w przemyślane działania


„Nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość. Kiedy zmienisz treść swoich myśli, zmienisz swoje życie”

Jakie korzyści daje systematyczna relaksacja i medytacja w obszarze zdrowia?

We współczesnych czasach zarówno Harvard University Business School jak i wiodące europejskie szkoły biznesu, INSEAD, na podstawie badań wyciągnęły wnioski, że dwa najbardziej efektywne elementy kadry zarządzającej XXI wieku to medytacja i intuicja!